Ing. Ondřej Bízek
Technické dozory staveb, poradenství a stavebně technický průzkum.

Úvoz 512/9
602 00 Brno
IČ: 871 39 057
ČKAIT: 1004920
mail: info@bizi.cz
tel: 777 143 762

Člen centra pasivního domu