Technické dozory


Kompletní služby v oblasti technického dozoru staveb

  • poradenství před koupí nemovitosti – rozbor situace a nutných zásahů do objektu
  • konzultace při tvorbě projektové dokumentace – optimalizace projektového řešení, poradenství
  • zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby – vyhodnocení nabídek
  • kontrola kvality a dodržování projektové dokumentace při provádění stavby
  • kontrola prostavěnosti a fakturace provedených prací 
  • návrhy a konzultace změn v průběhu stavby
  • předání stavby a kontrola provedených zkoušek a revizí